Strefa Rodzica

Drogi Rodzicu!

Znajdziesz tu niezbędne informacje jak przygotować swój skarb do ułatwionego" Startu" w życie szkolne w atmosferze ciepła, życzliwości i zrozumienia.
Wspomagamy naszych najmłodszych w samodzielnym odkrywaniu własnego ja oraz poznawaniu świata, aby każdy czuł się dobrze i bezpiecznie.
Pragniemy każdemu stworzyć jak najlepsze warunki sprzyjające odkryciu w dziecku jego naturalnych predyspozycji do zdobywania wiedzy i nowych umiejętności oraz pielęgnowaniu jego wrodzonych talentów.